Thông Tin Tư Vấn

LUẬT KIẾN TRÚC 40/2019/QH14

 

 

QUỐC HỘI
-------

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CÁCH TÍNH GIÁ ĐẤT

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có 5 phương ph&aacut

Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng

Nhiều điểm mới trong Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp GPXD

DN Việt chậm chân với marketing hiện đại

Lúc khó khăn nhất cũng là khi mạng xã hội ra đời, giúp doanh nghiệp Việt gỡ bí trong hoạt động

Công trình xanh không chỉ là có nhiều cây xanh

Kiến trúc xanh là đề tài không mới, nhưng cũng sẽ không bao giờ cũ trước xu hướng phát triển bền vững hiện nay của thế giới. Cũng giống

Trang: [1] 2