Thông tin khác

Covid19 - Đại hội KTS TP.HCM khóa VIII - nhiệm kỳ 2020-2025:

COVID19 - Hà Lan dùng kiến trúc cung cấp lương thực cho thế giới

Việc gia tăng dân số dẫn đến nhu cầu về năng suất nông nghiệp lớn hơn, sử dụng ít nước hơn, ít năng lượng hơn và dùng ít đất hơn. H&a

Chủ nghĩa Đô Thị Xanh

Những vật liệu ứng dụng cho công trình xanh

Trong thực hành kiến trúc xanh, bên cạnh các giải pháp liên quan đến việc khai thác các yếu tố tự nhi&

Xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Dubai Creek Harbour

Ngày 10/10/2016 ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng Dubai, đã khởi công xây dựng công trình th&am

Trang: [1] 2 3 4