Tư vấn xây dựng

EZ Arch thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn quản lý dự án.
  • Tư vấn thẩm định – Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình.
  • Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và các thiết bị lắp đặt công trình.
  • Tư vấn giám sát thi công công trình.
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lựơng công trình.
  • Thực hiện mô hình đồ án quy hoạch chi tiết, mô hình công trình kiến trúc.
  • Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội - ngoại thất.