Công trình Công nghiệp

RBF 54 - HUNTSMAN

  • Địa điểm: AMATA INDUSTRIAL PARK- DONG NAI PROVINCE
  • Nội dung thực hiện: Thủ tục pháp lý - Tư vấn thiết kế

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 6.200 m2

- Qui mô: 02 tầng

- DTXD: 4.287,59 m2

- Tổng mức đầu tư: 47,1 tỷ